Oryginalny Adapter Ssawki Dyson DC19

17.00 

Oryginalny Adapter Ssawki Dyson DC19

Opis

Oryginalny Adapter Ssawki Dyson DC19

Kompatybilność: DC19 – (DC19), DC22 Allergy Parquet – (DC22), DC22 Animal – (DC22), DC30 – (DC30), DC31 Animal Pro – (DC31), DC46 – (DC46), DC58 – (DC58), DC61 Trigger – (DC61), V6 – (SV03), V6 Absolute – (SV05), V6 Fluffy – (SV06), V6 Mattress – (HH08), V6 Motorhead – (SV07), V6 Trigger – (HH08)